Een krediet toekennen is altijd een risico voor de bank. Stel dat de lenende ondernemer zijn verbintenissen niet nakomt, dan kan de bank haar geld niet langer recupereren. Met een waarborg beschermt ze zich tegen dat risico voor ze het krediet toekent. Zo is de bank zeker dat ze het geleende kapitaal terugkrijgt – in het geval dat de ondernemer het krediet niet op tijd of niet correct terugbetaalt. In het kader van een krediet zijn de waarborgen bedoeld om de schuldeiser te beschermen tegen het risico van niet-terugbetaling van zijn schuld. De klassieke vormen van waarborgen zijn de borgstelling, de inpandgave en de hypotheek voor onroerende goederen. Voor bijkomende info klik hier.