Waarborgen

Een krediet toekennen is altijd een risico voor de bank. Stel dat de lenende ondernemer zijn verbintenissen niet nakomt, dan kan de bank haar geld niet langer recupereren. Met een waarborg beschermt ze zich tegen dat risico voor ze het krediet toekent. Zo is de bank zeker dat ze het geleende kapitaal terugkrijgt – in het geval dat […]

Lees meer