De lening op afbetaling ofwel persoonlijke lening wordt omschreven als elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, op grond waarvan een bedrag (of een ander betaalmiddel) ter beschikking wordt gesteld van een consument. De consument verbindt zich ertoe de lening met periodieke stortingen af te lossen. In het algemeen gebeurt de terugbetaling van een lening op afbetaling met constante periodieke stortingen. De terugbetalingsmodaliteiten worden vastgelegd in de overeenkomst, waaraan een aflossingstabel moet worden toegevoegd. Die aflossingstabel vermeldt in detail elke periodieke terugbetaling in kapitaal en interest en ook het schuldsaldo na elke betaling.

Hebt u wat ruimte nodig in uw budget, nood aan een vakantie of hebt u grootse plannen? Een lening op afbetaling zorgt ervoor dat u al uw dromen en projecten kan realiseren!

Bent u benieuwd naar de termijn en het af te lossen bedrag voor uw project? Doe hier een kredietsimulatie voor een krediet op uw maat