Een medeontlener is iemand die samen met de feitelijke persoon borg staat voor de terugbetaling van de lener. Meestal gaat u uw lening alleen aan of met zijn tweeën ? Indien u dit als koppel doet, is uw partner uw mede-ontlener. Opgelet, indien u getrouwd bent zonder huwelijkscontract (onder het stelsel gemeenschap van goederen), moet u noodzakelijkerwijze uw krediet aangaan met uw echtgeno(o)t(e). Voor bijkomende info klik hier.