CKP

Het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) registreert informatie over alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden werden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. De registratie heeft tot doel de preventiemiddelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van particulieren te versterken.

Lees meer

Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP)

de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), die werd opgericht door de Nationale Bank van België (NBB) registreert alle privékredietovereenkomsten van elke natuurlijke persoon, alsook de eventuele wanbetalingen in verband met die kredieten. Alvorens een krediet toe te staan, moet de kredietverstrekker de centrale voor kredieten aan particulieren raadplegen.

Lees meer