De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), die werd opgericht door de Nationale Bank van België (NBB) registreert alle privékredietovereenkomsten van elke natuurlijke persoon, alsook de eventuele wanbetalingen in verband met die kredieten. De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toestaan. Wil je online een uittreksel van je krediet van de CKP opvragen klik hier

Heb je nog vragen of hulp nodig klik hier

Tags