de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), die werd opgericht door de Nationale Bank van België (NBB) registreert alle privékredietovereenkomsten van elke natuurlijke persoon, alsook de eventuele wanbetalingen in verband met die kredieten. Alvorens een krediet toe te staan, moet de kredietverstrekker de centrale voor kredieten aan particulieren raadplegen.

Tags