Een werkgeversattest is een document dat de kredietnemer door zijn werkgever laat invullen ter staving van de opgegeven inkomsten en waarin bevestigt wordt dat de kredietnemer niet in vooropzeg is en een contract onbepaalde duur heeft.