Als de kredietnemers hun hypothecair krediet of hun consumentenkrediet vervroegd terugbetalen, kan de financiële instelling daarvoor in bepaalde gevallen een vergoeding vragen, die wederbeleggingsvergoeding wordt genoemd.Voor bijkomende info klik hier.

U mag uw krediet op elk moment volledig of gedeeltelijk vroeger terugbetalen dan op de data in het contract. De kredietgever mag daar wel een wederbeleggingsvergoeding voor vragen. Maar die vergoeding is wettelijk begrensd.

Voor kredietcontracten gesloten vanaf 1 december 2010 mag die wederbeleggingsvergoeding niet hoger zijn dan:

  • 1% van het vervroegd afgeloste kapitaal, als het contract nog meer dan een jaar loopt
  • 0,5% van het vervroegd afgeloste kapitaal, als het contract nog minder dan een jaar loopt

Maar maximaal de rente die u zou betalen als u niet vervroegd terugbetaalde.

De kredietgever mag geen vergoeding vragen als u vervroegd terugbetaalt in een periode dat de debetrentevoet veranderlijk is.

Voor kredietcontracten gesloten voor 1 december 2010 mag de wederbeleggingsvergoeding niet hoger zijn dan:

  • In het geval van een volledige vervroegde terugbetaling:

° voor een kredietbedrag lager dan 7.500 euro2 maanden van de totale kosten van het krediet, berekend als volgt: het vervroegd afgeloste kapitaal x ((1 + het JKP/100)(2/12) -1)
° voor een kredietbedrag gelijk aan of hoger dan 7.500 euro3 maanden van de totale kosten van het krediet, berekend als volgt: het vervroegd afgeloste kapitaal x ((1 + het
JKP/100)(3/12) -1).

Bijvoorbeeld, voor een kredietbedrag van 6.000 euro en een JKP van 8% dat u vervroegd terugbetaalt als het kapitaalsaldo 4.000 euro is, betaalt u maximaal een
wederbeleggingsvergoeding van 4.000 x (1 + 0,08)(2/12) – 1)
= 4.000 x (1,08)(2/12) – 1)
= 4.000 x (1,01291 – 1)
= 4.000 euro x 0,01291
= 51,64 euro

  • In het geval van een gedeeltelijk vervroegde terugbetaling:
    6 maanden interesten op het gedeeltelijk vervroegd terugbetaalde kapitaal, tegen de rentevoet in uw contract, maar maximaal de interesten die u zou betalen als u niet gedeeltelijk
    vervroegd terugbetaalde. De gedeeltelijk vervroegde terugbetaling mag immers niet in uw nadeel zijn.

Noot 1: U mag vervroegd terugbetalen wanneer u wilt maar de kredietgever heeft recht op een opzegtermijn van 10 dagen. Dat betekent dat, als u het kapitaal vervroegd aflost zonder hem te verwittigen, hij nog 10 dagen de interesten mag aanrekenen die u normaal zou betaald hebben.

Noot 2: Voor de kredietcontracten gesloten vanaf 1 december 2010 moet de kredietgever u het bedrag van die vergoeding, en de manier waarop hij het berekende, schriftelijk meedelen. Hij moet dat doen binnen de 10 dagen nadat u hem verwittigde om vervroegd terug te betalen, of, als u hem niet verwittigde, binnen de 10 dagen nadat u het kapitaal vervroegd terugbetaalde.

Noot 3: Bij een kredietopening moet u geen wederbeleggingsvergoeding betalen omdat u mag betalen wanneer u wenst, op de eventuele verplichte minimale betalingen en nulstellingstermijn na. Bij een kredietopening zijn er dan ook geen “vervroegde” terugbetalingen. U betaalt dan ook beter meer dan wat u minimaal moet betalen, zo betaalt u minder interesten.

Voor bijkomende info klik hier.