Als de kredietnemers hun hypothecair krediet of hun consumentenkrediet vervroegd terugbetalen, kan de financiële instelling daarvoor in bepaalde gevallen een vergoeding vragen, die wederbeleggingsvergoeding wordt genoemd.