Het gaat om het al dan niet naleven van een overeenkomst tussen een schuldenaar en een schuldeiser. De schuldenaar blijft al dan niet bewust in gebreke bij het betalen van een vervaldag van de (financiële of exploitatie-) schuld of interest.

Voor bijkomende info klik hier