Het vruchtgebruik is het recht om van een goed gebruik te maken of er de inkomsten (bij voorbeeld huur, interest of dividenden) van te innen)