Het vruchtgebruik is het recht om van een goed gebruik te maken of er de inkomsten (bij voorbeeld huur, interest of dividenden) van te innen.Voor bijkomende info klik hier.

Om te begrijpen wat het vruchtgebruik is over een goed, moet je eerst begrijpen wat het eigendom is.

Een eigenaar mag:

  • Over zijn goed beschikken of handelingen stellen die een invloed kunnen hebben op de waarde van het goed (bijvoorbeeld een hypotheek vestigen op een eigendom of verkopen);
  • Zijn goed gebruiken (bijvoorbeeld zelf in een huis wonen);
  • Zijn goed beheren (bijvoorbeeld een onroerend goed verhuren);
  • Genieten van zijn goed (bijvoorbeeld het opstrijken van huurgelden).
Dat eigendomsrecht met deze aspecten kan echter “gesplitst” worden onder de vorm van “vruchtgebruik” en “naakte eigendom”.
  • De vruchtgebruiker mag het goed gebruiken, ervan genieten, het goed beheren maar mag er niet over beschikken.
  • De blote eigenaar mag tijdens de duur van het vruchtgebruik niet van het goed genieten en mag het niet gebruiken.
  • De blote eigenaar wordt opnieuw volle eigenaar bij het beëindigen van het vruchtgebruik.