IDENTITEIT

Krediet Assistance – Credit Assistance bvba

Suikerkaai 14 – B-1500 Halle

02/383.01.01

info@kredietnodig.be

www.kredietnodig.be

REGISTRATIE BIJ DE FSMA (AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN)

Ons kantoor is, met ondernemingnummer 0470.960.635,  ingeschreven in het register van bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar Belgisch Recht, in het statuut makelaar in hypothecair krediet

Deze inschrijving kunt u steeds verifiëren via onderstaande link:

https://www.fsma.be/nl/party/krediet-assistance-credit-assistance

Als kredietmakelaar bevelen wij producten aan uit een ruim gamma van op de markt beschikbare kredietovereenkomsten. Ons kantoor analyseert een voldoende aantal op de markt beschikbare producten en beveelt één of meer op de markt beschikbare kredietovereenkomst(en) aan rekening houdend met uw  behoeften, financiële situatie en de persoonlijke omstandigheden.
KLACHTENBEHANDELING

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 – tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.bewww.ombudsfin.be.

 

Commissie

Voor onze bemiddeling inzake kredieten ontvangt ons kantoor een commissie, waarvan het bedrag nog niet is gekend. Het reële bedrag van deze commissie zal in een late fase in de ESIS (Europees gestandaardiseerde informatiefiche) worden toegelicht.

Op verzoek informeert ons kantoor over de variatie in de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de verschillende kredietgevers die de aan de consument aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken.

Opgemaakt op……………….., in twee exemplaren waarvan er één aan de klant wordt overhandigd,

Voor ontvangst,

 

 

Handtekening