Geldsom die aan de verkoper wordt gestort in geval van een uitgestelde uitvoering van de verkoopovereenkomst. (wordt de overeenkomst niet uitgevoerd, dan moet het voorschot, behoudens andersluidende bepalingen, aan de koper worden terugbetaald).