Handeling om zich tegen een overeengekomen vergoeding in te dekken tegen bepaalde risico’s.

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen.

Een verzekering voor een krediet is meestal de schuldsaldoverzekering. Voor bijkomende info klik hier.