Terugbetaling van het krediet door de kredietnemer vóór het verstrijken van de contractuele looptijd.