Natuurlijke persoon of organisatie bij wie een schuld openstaat.