Registratierechten, ook wel schrijfgeld genoemd, zijn extra belastingen die de overheid heft bij de registratie van documenten zoals notariële akten (schenkingsakten, leningsakten, verkoopakten,…) en onderhandse overeenkomsten die ter registratie worden aangeboden. Bij de aankoop van onroerend goed moet u dus ook registratiekosten betalen.
Registratiekosten bouwgrond en registratiekosten woning
Registratierechten is een vorm van belasting die men betaalt bij de aankoop van een woning, een appartement of een bouwgrond. In Vlaanderen betaalt men bij de aankoop van een woning met 7% van de verkoopwaarde. Wie een woning koopt en geen andere woning of bouwgrond bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste 80.000 euro van de aankoopsom. De persoon moet dan wel binnen de twee jaar van deze woning zijn hoofdverblijfplaats maken, voor een bouwgrond geldt een termijn van vijf jaar.