Registratierechten, ook wel schrijfgeld genoemd, zijn extra belastingen die de overheid heft bij de registratie van documenten zoals notariële akten (schenkingsakten, leningsakten, verkoopakten,…) en onderhandse overeenkomsten die ter registratie worden aangeboden. Bij de aankoop van onroerend goed moet u dus ook registratiekosten betalen. Voor bijkomende info klik hier.

Registratierechten is een vorm van belasting die men betaalt bij de aankoop van een woning, een appartement of een bouwgrond. In Vlaanderen betaalt men bij de aankoop van een woning met 7% van de verkoopwaarde. Wie een woning koopt en geen andere woning of bouwgrond bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste 80.000 euro van de aankoopsom. De persoon moet dan wel binnen de twee jaar van deze woning zijn hoofdverblijfplaats maken, voor een bouwgrond geldt een termijn van vijf jaar.

n Vlaanderen werd het klein en groot beschrijf op 01/06/2018 afgeschaft. In de plaats van dit beschrijf kwam er een tarief van 7% (of 10%).  Het tarief in het Brussels gewest werd toen vastgelegd op 12,5%.

Enkel in Wallonië houdt het beschrijf dus nog stand. Het beschrijf zijn de registratierechten die je betaalt op je huis of grond. Meestal heet dat een groot beschrijf, maar als je kadastraal inkomen onder € 745 blijft en je maar één woning op je naam hebt staan, kun je profiteren van een verminderd tarief. Dat heet dan een klein beschrijf. Let op, het aantal kinderen heeft ook een invloed op de prijs.