De quotiteit is de procentuele verhouding tussen de venale waarde van een woning zonder de notariskosten en het kapitaal dat ontleend wordt om het onroerend goed te financieren. voorbeeld: Als kredietnemer koop je een huis van 200.000 euro en moet om deze aankoop te financieren 200.000 euro lenen. Dan spreekt men van 100% quotiteit . Indien diezelfde kredietnemer een woning van 200.000 euro wil kopen en moet hiervoor maar 150.000 euro lenen omdat hij over spaargelden beschikt dan bedraagt de quotiteit 75%. Berekeningswijze : (te lenen bedrag / waarde onroerend goed) x 100 = quotiteit in %

Voor bijkomende info klik hier.