Overmatige schuldenlast verwijst naar een situatie waarbij de schuldenaars om op een bepaald ogenblik of blijvend niet meer in staat zijn het hoofd te bieden aan de schulden die zij bij een of meer schuldeisers uitstaan hebben.