Hoedanigheid van wat onmiddellijk verschuldigd is, wordt onder meer gezegd van een schuld. Voor bijkomende info klik hier.

De kredietverstrekker eist vervolgens de onmiddellijke betaling van het verschuldigde bedrag (kapitaal en interest, vermeerderd met een schadevergoeding). Het verschuldigde bedrag wordt berekend aan de hand van de wettelijke bepalingen van de kredietovereenkomst.Verlies van het vermogen om de lening verder terug te betalen in termijnen, na het niet-naleven door de lener van de bepalingen in de overeenkomst.