Een onderhandse verkoop heeft te maken met de aankoop of verkoop van een onroerend goed. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen een verkoper en een koper op die of die voorwaarden. De verkoop kan plaatsvinden met de hulp van een tussenpersoon, zoals een notaris. De partijen zullen doorgaans een verkoopcompromis ondertekenen alvorens een authentieke akte bij een notaris te tekenen.