Overeenkomst die wordt ondertekend tussen twee partijen (of een verbintenis) zonder naar de notaris te gaan.Voor bijkomende info klik hier.

Een onderhandse akte is een schriftelijk stuk dat niet is opgesteld door een notaris, maar door partijen. De akte is wel ondertekend en kan bewijs opleveren tegen degene die de akte heeft ondertekend. Een onderhandse akte is geen authentieke akte (een door de notaris opgestelde akte).

Onderhandse akten kunnen ook op een andere wijze dan schriftelijk worden opgemaakt op zodanige wijze dat het degene ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert, in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan op een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is te dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt.