Naakte eigendom betekent dat je eigenaar bent van een onroerend goed maar geen gebruiksrechten geniet van de woning. Het gebruiksrecht ofwel vruchtgebruik is dan diegene die bvb in de woning mag wonen zolang hij of zij leeft.