MiFID of (Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisering van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.