MiFID (= Markets in Financial Instruments Directive) is een Europese richtlijn die enerzijds de verdere integratie van de Europese markten voor financiële diensten beoogt én anderzijds een betere bescherming voor de belegger. De MiFID-richtlijn legt een aantal basisprincipes op die gelden voor alle financiële tussenpersonen die beleggingsactiviteiten uitoefenen binnen de Europese Unie. Belangrijk hierin zijn de gedragsregels die door die financiële tussenpersonen moeten worden nageleefd ter bescherming van de belegger. Heel concreet gaat het over de informatieverstrekking aan de cliënten, de inhoud van cliëntenovereenkomsten, de rapportering aan cliënten, de zorgplicht (het principe “ken uw cliënt”), de behandeling van belangenconflicten en transparantie inzake kosten en vergoedingen (inducements).

Over welke producten en diensten gaat het?

De MiFID-richtlijn is van toepassing op de meeste producten die u op de financiële markt worden aangeboden, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en afgeleide producten, om maar enkele grote categorieën te noemen. De spaarrekening en de termijnrekening vallen bijvoorbeeld niet onder de richtlijn.

Het zijn echter niet enkel de aangeboden financiële producten die onder de richtlijn vallen, maar ook de financiële dienstverlening is voortaan aan cliëntbeschermende gedragsregels onderworpen. Voor bijkomende info klik hier.