Persoon die de kredietovereenkomst samen met de kredietnemer ondertekent. De medekredietnemer heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de kredietnemer.