Persoon die de kredietovereenkomst samen met de kredietnemer ondertekent. De medekredietnemer heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de kredietnemer.Voor bijkomende info klik hier.

Een voorbeeld hiervan is dat ouders samen met hun kinderen het krediet aangaan. Op die manier heeft de bank een extra kredietnemer aan wie ze de afbetaling kan vragen. De medekredietnemers zijn immers vaak hoofdelijk en solidair verbonden. Dat betekent dat elke kredietnemer voor het hele bedrag kan worden aangesproken. Aan de bank geeft dit de mogelijkheid om zich te richten tot de meest vermogende.

In het leningscontract kan niettemin een ordebeding worden opgenomen, waarin gesteld wordt dat de sommen voor een bepaalde persoon zijn bestemd en hij ook de afbetalingen op zich zal nemen. Maar dat vermindert de waarborg voor de bank niet. Zij zal zich tot elke kredietnemer kunnen richten.Voor bijkomende info klik hier.