Een makelaar is een krediettussenpersoon die optreedt bij het afsluiten van de kredietovereenkomst, zonder gebonden te zijn aan een specifieke kredietverstrekker.Voor bijkomende info klik hier.

Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop, huur en verhuur van huizen, kantoren, roerende zaken, verzekeringen, op de goederentermijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed, regelt contracten en (ver)koopafspraken. Een groot deel van het werk bestaat uit het zoeken van (de makelaar van) een geschikte partij om dat bepaalde goed eenmalig mee te verhandelen. De makelaar is dus slechts tussenpersoon en is werkzaam krachtens een overeenkomst van bemiddeling. Het vak wordt de ‘makelaardij’ genoemd.

De kredietmakelaar bemiddelt tussen de kredietaanvraag en de kredietmaatschappij.

Een kredietmakelaar is onafhankelijk. Hij moet dus geen eigen financiële producten aanprijzen. Hij werkt als bemiddelaar tussen verschillende financiële instellingen. Hierdoor heb je keuze uit meerdere financiële producten bij verschillende kredietverleners.Voor bijkomende info klik hier.