Eenzijdige verbintenis waarmee de schuldenaar (klant) ten belope van het bedrag dat erin vermeld wordt en in geval van wanbetaling de schuldeiser toestaat rechtstreeks het overdraagbaar gedeelte van zijn loon in te houden bij de persoon die hem een som geld verschuldigd is, met inachtneming van de formaliteiten van de artikelen 27 tot 31 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers.