Loonbeslag betekent dat de kredietgever omwille van achterstallige betalingen een deel van je loon rechtstreeks laat afhouden om zo de openstaande schuld af te bouwen.Voor bijkomende info klik hier.

Beroepsinkomens  loontrekkende en zelfstandig)

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

                 > €1.128

Niets

€1.128,01 – €1.212

20% (maximum €16,80)

€1.212,01 – €1.337

30% (maximum €37,50)

€1.337,01 – €1.462

40% (maximum €50,00)

Meer dan €1.462

Alles kan worden beslagen of overgedragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervangingsinkomens

 

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

                 > €1.128

Niets

€1.128,01- €1.212

20% (maximum €16,80)

€1.212,01 – €1.462

40% (maximum €100,00)

Meer dan € 1.462

Alles kan worden beslagen of overgedragen

De verhoging van het niet voor beslag of overdracht vatbare deel van het loon van werknemers met kinderen ten laste wordt verhoogd tot 70 euro.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 28 december 2018.
  • Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 28 december 2018.