Bij een verhuis komt heel wat kijken. Als u gaat verhuizen krijg je sowieso te maken met veel extra werk en administratieve rompslomp. Daar bovenop zorgen de kosten van een verhuiswagen, nieuwe meubels enzovoort voor een impact op je huishoudbudget.
Als je verhuist naar een huurwoning moet je ook nog voorzien in een huurwaarborg.
Omdat het in éénmaal betalen van de huurwaarborg ongeacht uw inkomen zwaar doorweegt kan u via ons een lening bekomen om dit bedrag maandelijks af te betalen.

Wij  verstrekken   huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement. Voor bijkomende info klik hier.