Bij een verhuis komt heel wat kijken. Als u gaat verhuizen krijg je sowieso te maken met veel extra werk en administratieve rompslomp. Daar bovenop zorgen de kosten van een verhuiswagen, nieuwe meubels enzovoort voor een impact op je huishoudbudget.
Als je verhuist naar een huurwoning moet je ook nog voorzien in een huurwaarborg, die wettelijk maximaal twee maanden huur mag bedragen, tenzij een gespreide betaling wordt toegestaan. De wet voorziet dat de verhuurder akkoord moet gaan met een gespreide betaling van deze waarborg maar in de praktijk zien we dat deze verplichting vaak wordt genegeerd, zeker wanneer er genoeg andere kandidaten bereid zijn dit bedrag in één keer te betalen.
Omdat het in éénmaal betalen van de huurwaarborg ongeacht uw inkomen zwaar doorweegt kan u via ons een lening bekomen om dit bedrag maandelijks af te betalen.