Een kredietverstrekker of kredietgever is een commerciële vennootschap die een krediet toestaat aan een consument in het kader van zijn professionele activiteiten. Kredietverstrekkers zijn banken of financiële kredietinstellingen. We wijzen erop dat bij een consumentenkrediet elke kredietverstrekker, alvorens hij enige kredietactiviteit mag uitoefenen, moet worden erkend door de FSMA.