Kredietverlening is het ter beschikking stellen door een persoon of door een organisatie (de schuldeiser) van een geldsom aan een andere (de schuldenaar) met de verbintenis, die in de toekomst op een welbepaalde datum betaald of terugbetaald moet worden. De terugbetaling van het krediet gaat doorgaans gepaard met de betaling van interest.