Kredietverlening is het ter beschikking stellen door een persoon of door een organisatie (de schuldeiser) van een geldsom aan een andere (de schuldenaar) met de verbintenis, die in de toekomst op een welbepaalde datum betaald of terugbetaald moet worden. De terugbetaling van het krediet gaat doorgaans gepaard met de betaling van interest.

Een krediet is geld dat iemand (dit kan zowel een persoon als een bedrijf zijn) ter beschikking stelt van een ander persoon of bedrijf. De persoon die het geld geeft is de leningsmaatschappij, diegene die het ontvangt is de ontlener. Een krediet is geld dat moet worden terugbetaald binnen een afgesproken termijn en op een bepaalde manier. Vaak zal de leningsmaatschappij ook nog intrest vragen op het uitgeleende bedrag. Voor bijkomende info klik hier.