De kredietovereenkomst is een overeenkomst op basis waarvan de kredietverstrekker aan de kredietnemer een som geld ter beschikking stelt die de kredietnemer moet terugbetalen.