Een doorlopende kredietreserve op je kredietkaart of bankrekening met een minimum maandelijkse afbetaling en met de mogelijkheid van wederopname van uw terugbetaalde reserve