Registratiebelasting/ Registratierechten*
Zoals bij een koopakte dienen bij een kredietakte eveneens registratierechten betaald te worden; deze worden berekend op het totaal van de hoofdsom en de aanhorigheden.
(* In Vlaanderen spreekt men van ‘registratiebelasting’, in Brussel en Wallonië zijn het ‘registratierechten’)

Voor meer info, klik hier.