Het kadastraal inkomen is in theorie de geschatte huuropbrengst van een woning voor één jaar, verminderd met de kosten voor onderhoud en herstellingen. Met andere woorden, het nettobedrag dat je zou krijgen als je je woning één jaar verhuurt. Op dit moment houdt men nog steeds rekening met de huurprijzen van 1975.
Berekening kadastraal inkomen
Het kadastraal inkomen wordt als volgt geschat:
(De huurwaarde van een huis op 1/1/1975 x 12) – 40 % kosten = netto kadastraal inkomen
Een voorbeeld:
De huurwaarde van een huis is op 1 januari 1975 €150.
Dit vermenigvuldigen we met 12 om de huurwaarde per jaar te weten: €150 x 12 = € 1.800
Dit bedrag verminderen we met de 40 % kosten: € 1.800 – 40 % = € 1080
Dit is dus het netto kadastraal inkomen.
Hou er wel rekening mee dat dit bedrag nog geïndexeerd wordt. De indexatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2015 is 1.7057. Voor meer info, klik hier.