Het JKP is vooral belangrijk omdat het de berekeningswijze van de rentevoet van een krediet aan een standaard onderwerpt en er alle bijbehorende kosten in opneemt. Omdat de rentevoet rekening houdt met alle kosten van het krediet en op dezelfde wijze berekend wordt door elke bank, kan men diverse banken onderling met elkaar vergelijken. Bij een consumentenkrediet moet het JKP verplicht vermeld worden op een kredietvoorstel of kredietcontract. Bereken hier het JKP van je lening

Er zijn veel verschillende soorten leningen. Om het vergelijken voor u gemakkelijker te maken, heeft de overheid enkele regels opgelegd aan alle kredietgevers. Ze zijn verplicht om voor iedere lening een transparante en vergelijkbare tarief op te geven: het jaarlijks kostenpercentage of het ‘JKP’.

Telkens wanneer iemand u een consumentenkrediet – zoals een autolening – aanbiedt, moet die daarbij het Jaarlijks KostenPercentage of JKP vermelden.
Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan uw lening verbonden zijn. Het wordt uitgedrukt in een percentage, en is te vergelijken met een intrest op jaarbasis. Het houdt echter niet enkel rekening met de intresten, maar ook met alle andere kosten die te maken hebben met het krediet, zoals dossierkosten. De kredietgever mag naast het JKP geen extra kosten aanrekenen. Kosten die geen deel uitmaken van het krediet, zoals bv. extra kosten bij laattijdige terugbetaling, worden ook niet opgenomen in het JKP.Bereken hier het JKP van je leningMet het JKP kunt u de prijzen van kredieten vergelijken, zonder rekening te houden met het bedrag en de looptijd van het krediet.
Het JKP geeft echter niet altijd de reële prijs van uw krediet weer, want u weet niet altijd op voorhand wanneer u geld zal opnemen en wanneer u dat opgenomen bedrag zal terugbetalen.

Naast het jaarlijks kostenpercentage kan de kredietgever ook de totale kosten meegeven voor uw kredietovereenkomst. Dit is het verschil tussen het geleende bedrag en alles wat u aan het einde van de rit terugbetaald zal hebben.Bereken hier het JKP van je lening