Rente, interest of intrest, is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Een bekende vorm is de rente die consumenten ontvangen (creditrente of spaarrente) of betalen (debetrente) op een rekening bij een bank. Dus de interest is het bedrag dat de schuldenaar betaalt aan de schuldeiser als vergoeding voor het gebruik van het geleende geld. Voor meer info, klik hier.