Een hypotheekstaat is een genormaliseerd administratief document dat wordt afgeleverd door het Hypotheekkantoor en waarin de hypothecaire toestand van een onroerend goed (alle rechten die verbonden zijn aan dit onroerend goed) wordt vastgesteld. Het gaat om een uittreksel uit de bekendmakingen, de inschrijvingen en andere elementen die een onroerend goed bezwaren (dienstbaarheid, bevel tot inbeslagneming). Voor meer info, klik hier.

De hypotheekstaat is het overzicht van de hypothecaire inschrijvingen die rusten op een onroerend goed.

Iedereen kan op het hypotheekkantoor tegen betaling een overzicht krijgen van de verschillende hypothecaire inschrijvingen (zie: hypothecaire inschrijving) op een onroerend goed. Dat overzicht wordt de hypothecaire staat genoemd.

Vooraleer de vastgoedmakelaar de onderhandse verkoopovereenkomst opstelt, vraagt hij de hypothecaire staat aan. Zo ken je de verschillende hypotheken die op het pand rusten en weet je of er nog schuldeisers zijn. Als er geen hypotheken op de woning rusten, dan wordt het goed ‘voor vrij en onbelast’ verkocht.Voor meer info, klik hier.