Een hypothecair mandaat of volmacht is een authentieke akte waarmee de schuldenaar volmacht geeft aan een derde om een hypotheek te nemen op zijn onroerend goed, zonder zelf bij het verlijden van de akte aanwezig te moeten zijn.

Het hypothecair mandaat is een gunst (verminderde kost t.o.v. een gewone hypotheekstelling). Het hypothecair mandaat wordt door een notaris vastgelegd in een notariële akte. Voor meer info, klik hier.