Een hypothecair krediet is een krediet dat wordt toegestaan door een financiële instelling en waarbij het onroerend goed een waarborg vormt voor de terugbetaling van de schuld. Een hypotheek is een zakelijk recht op een onroerend goed dat wordt toegekend aan een financiële instelling als waarborg voor de terugbetaling van de schuld. Op basis van dat recht moet de kredietnemer de terugbetalingsvoorwaarden van het krediet naleven die het onroerend goed aan de financiering koppelen. Meer info vind je hier