Een herziening betekent dat je aan je bank vraagt om je rentevoet van je lening te laten herzien om een lagere rentevoet te bekomen of ook om bijvoorbeeld van een variabele rentevoet te switchen naar een vaste rentevoet.Voor meer info, klik hier.

Bij een herfinanciering berekenen wij de nieuwe maandlast en wij houden niet enkel rekening met de verschillen in rente bij een herfinanciering, maar ook met de kosten die de nieuwe hypothecaire lening met zich meebrengen: wederbeleggingsvergoeding, aktekosten, handlichtingskosten, hypotheekkosten, en dossierkosten.Voor meer info, klik hier.