Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris noch meer, noch minder mag vragen. Een uitzondering vormen echter de sociale leningen: hier wordt het ereloon verminderd met de helft. Het ereloon van de notaris is dus wettelijk vastgelegd en wordt bepaald volgens een degressieve schaal van percentages van de aankoopprijs. Voor meer info, klik hier.