Met een domiciliëring kunt u automatisch facturen van uw leveranciers betalen. Bijvoorbeeld uw water-, elektriciteit- of telefoonrekeningen. U kunt op die manier ook uw toestemming geven voor de automatische betaling van uw verzekeringspremies.
Vanaf 1 februari 2014 vervangt de Europese domiciliëring of SEPA Direct Debit definitief de gekende Belgische domiciliëring. Met een Europese domiciliëring kunt u in alle landen van het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied SEPA (Single Euro Payments Area)1 even gemakkelijk een domiciliëring in euro gebruiken als in België.
Bij een Europese domiciliëring geeft u als klant aan uw leverancier/schuldeiser een mandaat om het bedrag van de facturen rechtstreeks te innen op uw rekening.
Het beheer van die domiciliëring (mandaat bij aanvraag, wijziging en annulering) gebeurt via de schuldeiser/leverancier en niet meer via uw bank.

Een domiciliëring is een overeenkomst tussen jou en bvb een kredietmaatschappij. Je geeft dit bedrijf de toestemming om je maandelijkse betaling direct te innen bij uw bank en het bedrag dus van je rekening te halen. Dit is vooral handig voor terugkomende maandelijkse betalingen. Voor meer info, klik hier.