Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer die onder andere mensen oproept voor de rechtbank en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengt. Vaak wordt kortweg de term deurwaarder gebruikt. Hieronder valt echter ook de belastingdeurwaarder, die in dienst is van de Belastingdienst. De deurwaarder wordt gecontacteerd bij ernstige wanbetalingen. Voor meer info, klik hier.