Cap is een beveiliging of bescherming op de rentevoet van je hypotheeklening en wordt toegepast op alle woonkredieten waarbij je kiest voor een variabele rentevoet of interestvoet. In concreet betekent dit bij bvb de formule 5/5/5 cap+-2 dat je rentevoet maximum met bvb 2% kan stijgen of dalen over de ganse duurtijd van je hypotheeklening. In dit geval wordt elke 5 jaar nagegaan of je rentevoet stijgt of daalt. Om de eventuele stijging of daling te bepalen wordt er in de kredietakte een referentie-index opgenomen. Voor meer info, klik hier.