Een aanhangsel is een bijvoegsel aan de kredietakte waarbij de originele voorwaarden van de kredietovereenkomst worden gewijzigd en of aangepast. Voor bijkomende info klik hier